Şube Disiplin Kurulu
Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN
Disiplin Kurulu Başkanı

1959 yılı, Konya Çumra doğumludur. İlkokulu Çumra’da, ortaokul ve liseyi İzmir ve Manisa’da okudu. 1985'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1993'de Ankara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Ankara'da öğretmen ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda eğitim uzmanı olarak görev yaptı. 1994-2011 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde çalıştı. 1998'de doçent ve 2004'de profesör oldu. Tunus'ta 10 ay, Belçika'da 3 ay, Fransa ve Almanya' da birer ay araştırmalarda bulundu. Hâlen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Erhan TORAMAN
Üye

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Gürsel GÖYMEN
Üye

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Osman ANAÇOĞLU
Üye

Marmara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapmaktadır.

Osman SELVİ
Üye

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde Şef kadrosunda görev yapmaktadır.

Top