Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Temsilciliği
Dr. Öğr. Üyesi Eray Serdar YURDAKUL
Temsilcilik Başkanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Top