İstanbul 9 Şubesi
Şube Denetleme Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Halil KURT
Denetleme Kurulu Başkanı

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Öğr. Gör. Yaşar GÖÇER
Üye

Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.


Cihat ATİK
Üye

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.


Serdar DEMİRCİOĞLU
Üye

Marmara Üniversitesi Rektörlük - İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığında görev yapmaktadır.


Necmettin GÖK
Üye

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, Şef kadrosunda görev yapmaktadır.