İstanbul 9 Şubesi

1. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

İSTANBUL 9 NO.LU ŞUBESİ

1. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

Eğitimciler Birliği Sendikası İstanbul 9 No.lu Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu, 19/11/2018 tarihinde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Atatürk Sanat Merkezi, Göztepe, Kadıköy/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle 11.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 23/11/2018 tarihinde çoğunluk sayısı aranmaksızın aynı gündemle aynı yer ve saatler arasında yapılacaktır.

İstanbul 9 No.lu Şubesi

Yönetim Kurulu

  

GÜNDEM:

 1. Açılış
 2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
 3. Divanın oluşması
 4. Divanın gündemi okuması
 5. Protokol konuşmaları
 6. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması
 7. Denetleme Kurulu raporunun okunması
 8. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası
 9. Zorunlu organların ve üst kurul delegelerinin seçimi
 10. Dilek ve temenniler
 11. Kapanış